Sikkerhed

Fægtning er en kampsport og sikkerhed i forbindelse med udøvelse af sporten er af allerstørste vigtighed.

Nedenfor er beskrevet nogle vejledninger i forbindelse med træning.

For stævnedeltagelse gælder enten lokale regler eller FIE's regler for gennemførelse af turneringer.

Generelle bestemmelser

  • Fægtning uden reglementeret påklædning (se ndf.) er ikke tilladt.
  • Fægtning udenfor fægtebanerne er ikke tilladt.
  • Afbrydelse af en kamp før falden træffer sker ved at løfte den ikke-våbenføre arm i vejret.
  • Det er ikke tilladt at vende ryggen til sin modstander under fægtningen.
  • Under lektion skal underviseren være iført som minimum maske og fægtejakke og eleven som minimum maske. Børn & unge skal altid som minimum være iført fægtejakke og maske under lektion.
  • Når fægteren ikke er på fægtebanen føres våbnet med våbenspidsen pegende ned i gulvet.
  • Krydsning af fægtebaner uden tilladelse fra fægterne på banen er ikke tilladt – gå bagom.
  • Det er ikke tilladt at være beruset under fægtningen.

Reglementeret påklædning
Fægtejakke Fægtejakken skal som minimum være FIE-godkendt 800N.
Fægtejakken skal være lynet til og lukket i halsen.

Maske:

Masken skal være intakt og som minimum være 1600N.
Masken skal sidde ordentligt til.

Fægtebukser:

Det er voksne begyndere og børn & unge under 12 år tilladt at fægte uden fægtebukser. Iførte bukser skal altid være lange benklæder.
Det anbefales imidlertid at iføre sig fægtebukser.

Voksne fægtere, som har fægtet i mere end 1 år, må ikke fægte uden fægtebukser, som er FIE-godkendt 800N.

Fægtehandske: Fægtehandske skal være iført og lukket til.

Kilde: DFF

Fægteklubben Sydjylland - Træningssted: Brændkjærskolen, Brændkjærgade 92, 6000 Kolding