Sikkerhed

Fægtning er en kampsport og sikkerhed i forbindelse med udøvelse af sporten er af allerstørste vigtighed.

Nedenfor er beskrevet nogle vejledninger i forbindelse med træning.

For stævnedeltagelse gælder enten lokale regler eller FIE's regler for gennemførelse af turneringer.

Generelle bestemmelser

  • Fægtning uden reglementeret påklædning (se ndf.) er ikke tilladt.
  • Fægtning udenfor fægtebanerne er ikke tilladt.
  • Afbrydelse af en kamp før falden træffer sker ved at løfte den ikke-våbenføre arm i vejret.
  • Det er ikke tilladt at vende ryggen til sin modstander under fægtningen.
  • Når fægteren ikke er på fægtebanen føres våbnet med våbenspidsen pegende ned i gulvet.
  • Krydsning af fægtebaner uden tilladelse fra fægterne på banen er ikke tilladt – gå bagom.
  • Det er ikke tilladt at være beruset eller på anden måde påvirker af euforiserede stoffer under fægtningen.

 

Reglementeret påklædning

Klubben stiller det nødvendige udstyr til rådighed for klubbens medlemmer og de som ønsker at prøve

Fægtejakke- og bukser er FIE-godkendt 800N; alle godkendte til fægtning; nogle dog ældre udgaver, men alle er sikre.

Føgtemaske er FIE-godkendt 1600N; dog ikke nødvendigvis nyeste udgave med extra bånd i nakke.

Klubben stiller også handske til rådighed; dog ikke nødvendigvis ny.

Fægteklubben Sydjylland - Træningssted: Brændkjærskolen, Brændkjærgade 92, 6000 Kolding